مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار پی دامنه دار واقع بر لوله مدفون تحت بارگذاری محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه بوخوم، بوخوم، آلمان

چکیده

ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی واقع بر لوله معمولا در خاک های ماسه ای به میزان قابل قبولی نبوده است، از این رو به منظور بهبود عملکرد اینگونه پی ها روش های مختلفی پیشنهاد می گردد که یکی از به صرفه ترین روش ها اضافه نمودن دامنه به لبه های پی سطحی است. استفاده از دامنه زیر محیط پی های سطحی، سبب افزایش عمق مؤثر پی و محصورسازی خاک درون دامنه شده، که بارهای سازه به اعماق مقاوم زیرین در تراز نوک دامنه انتقال می یابد. در سال های اخیر ارزیابی عملکرد پی های دامنه دار به عنوان یکی از موضوع های مطلوب مهندسین عمران تبدیل شده است. در این مقاله اثر عمق مدفون و فاصله لوله مدفون تا مرکز بارگذاری پی با استفاده از آزمایش های ازمایشگاهی و عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو از پی دامنه دار واقع بر لوله مدفون با دامنه های B و2B (B عرض پی) استفاده شده است. نتایج آزمایش های ازمایشگاهی نشان می دهد که با بهره بردن از پی دامنه دار با عمق 2B می توان ظرفیت باربری را در مقایسه با پی نواری بیش از 300% افزایش داد. مقایسه عددی پی دامنه دار با پی نیمه عمیق و نواری مدفون نشان می دهد که ظرفیت باربری پی دامنه دار کمتر از 10% با پی نیمه عمیق اختلاف داشته است، که با بهره گیری از پی دامنه دار می توان مهندسین عمران را به سمت طراحی های اقتصادی و دقیق تر سوق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory and Numerical Study of the Behavior of Skirted Foundation Located on a Buried Pipe under Static Axial Loading

نویسندگان [English]

  • Moein Mohammadizadeh 1
  • Bahram Nadi 1
  • alborz HAJIANNIA 1
  • Elham Mahmoudi 2
1 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany
چکیده [English]

The bearing capacity and settlement of shallow foundations located on the pipe are usually not acceptable in sandy soils. Therefore, in order to improve the performance of strip foundations, various methods are proposed, as a cost-effective alternative is to add skirts to the edges of the shallow foundation. the addition of skirt to the edges of shallow foundation increases the effective depth of the foundation and soil trapped within the skirts, that the loads of the structure are transferred to the bottom depth at the level of the skirt tip. In recent years, performance assessment of skirted foundations has become one of the desired topics for civil engineers. In this article, the effect of the burial depth and horizontal distance from the center of pipe to single load have been evaluated using numerical and experimental tests. Therefore, the skirted foundations located on the buried pipe with the skirts B and 2B (B is the width of the foundation) has been used. The results of the laboratory tests show that by using the skirted foundation with skirts of 2B, the bearing capacity can be increased by more than 300% compared to the strip foundation. Numerical comparison of the skirted foundation with semi-deep and embedded strip foundation shows that the bearing capacity of the skirted foundation was less than 10% different from the semi-deep foundation. Civil engineers can be led towards more economical and accurate designs by using the skirted foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skirted foundation
  • finite element limit analysis (FELA)
  • buried pipe
  • laboratory model
  • sand