تثبیت خاک های رسی آلوده به نیترات سرب و روی با استفاده از ژئوپلیمر متاکائولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از معضلات زیست‌محیطی مهم که بشر با آن‌ها روبرو است مبحث آلودگی خاک است که در اثر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع بر روی پارامترهای مختلف خاک تأثیر می‌گذارد. یکی از راه‌های مقابله با این پدیده تثبیت خاک‌ها است. این پژوهش نتیجه استفاده از ژئوپلیمر متاکائولن برای تثبیت خاک رس آلوده را ارائه می‌کند. در این پژوهش ابتدا خاک پایه و آلوده بدون تثبیت‌کننده مورد بررسی تحت آزمایش‌های مختلف قرار می‌گیرند؛ نتایج به‌دست‌آمده در مرحله اول آزمایش‌ها نشان داد افزایش غلظت آلاینده بر روی پارامترهای خاک اثر منفی می‌گذارد. هم‌چنین نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که بحرانی‌ترین غلظت آلودگی خاک از میان غلظت‌های مورد بررسی میزانppm 10000 است. سپس خاک آلوده با بحرانی‌ترین غلظت به وسیله ژئوپلیمرمتاکائولن به میزان 5، 10 و 15% وزنی و با مدت زمان عمل‌آوری 7 روز تثبیت‌شده مجدداً مورد آزمایش‌های مختلف قرار گرفت. در نهایت نتایج به‌دست‌آمده در این مرحله نشان داد که با افزایش درصد ژئوپلیمر متاکائولن، پارامترهای مقاومتی خاک به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته است و افزودن ژئوپلیمر به خاک آلوده ppm 10000 موجب تثبیت خاک و بهبود خواص خاک شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌ها نشان داد که بهینه‌ترین حالت افزودن 15% ژئوپلیمر متاکائولن به خاک آلوده ppm10000 بود که در آن نسبت به خاک آلوده ppm10000 تثبیت‌نشده حد روانی 47/39% افزایش، حد خمیری 06/51% افزایش، نشانه خمیری 68/20% افزایش، رطوبت بهینه 84/19% افزایش، وزن مخصوص خشک 23/3% کاهش، مقاومت فشاری تک‌محوری 28/2 برابر افزایش و CBR 31/2 برابر افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stabilization of clay soils contaminated with zinc nitrate & lead nitrate using metakaolin geopolymer

نویسندگان [English]

  • Michael Kazemzadeh 1
  • Amir Ali Zad 2
  • Pouria Latifi 1
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Department of Civil Engineering, , Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

One of the most critical environmental problems that human beings face is the subject of soil pollution, which occurs in various factors and affects different soil parameters. one way to tackle this phenomenon is the stabilization of soils. This study presents the result of using metakaolin geopolymer to stabilize contaminated clay. In this study, the basic and contaminated soil without stabilizing are subject to various tests; The results of the first phase of the experiments showed that increased contamination concentration had a negative effect on soil parameters. The results of these experiments also showed that the most critical concentration of soil contamination was among the concentrations of 10,000 ppm. Then the soil contaminated with the most critical concentration was stabilized by metakaolin geopolymer at 5, 10, and 15% weight and was tested with a stabilizer within seven days of curing time. The results showed that by increasing the percentage of metakaolin geopolymer, the soil strength parameters have significantly increased, and adding geopolymer to contaminated soil of 10,000 ppm has improved soil properties. In addition, the experiment results indicated that the 15% metakaolin geopolymer to the 10000ppm contaminated soil in the optimum value, in which the liquid limit increased by 39.47%, the plastic limit rose by 51.06%, and the plasticity index surged by 20.68%. Furthermore, the optimal moisture content increased by 19.84%, and dry Unit Weight decreased by 3.23% compared to the unstabilized 10000ppm contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead nitrate
  • Zinc nitrate
  • metakaolin
  • Pozzolan
  • Soil contamination