بررسی تأثیر بادشکن‎های طبیعی بر خاک‌های ماسه‎ای روان و تعیین نوع بادشکن بهینه با استفاده از روش (DBA) (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و از اقلیمی خشک و نامساعدی برخوردار است. به علت تغییرات زیست محیطی از جمله خشک شدن دریاچه هامون و همچنین وقوع بادهای موسوم به 120 روزه، شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی خاک منطقه و وقوع طوفان‌های گردوخاک و نیز ‌حرکت تپه‎های ماسه‎ای با سرعت زیاد فراهم شده است. یکی از روش‌های جلوگیری از این امر استفاده از بادشکن‌های طبیعی است. بادشکن‌ها به عنوان مانعی تعریف می‎شوند که سرعت باد را کاهش داده و معمولاً در آنها از پوشش‎های گیاهی به عنوان مانع استفاده می‎شود. کارکرد بادشکن‎ها کاهش سرعت باد، تغییر جهت و زاویه باد در اطراف منطقه بادشکن است با استفاده از مکان‌یابی و احداث بادشکن‎ها تا حدود زیادی می‌توان از جابه‌جایی تپه‎های روان جلوگیری نمود. هدف از این تحقیق تعیین گونه‎های گیاهی مناسب استان جهت احداث بادشکن طبیعی و انتخاب نمونه بهینه با استفاده از روش مبتنی بر فاصله است. همچنین با بررسی‌های صورت گرفته میزان کاهش سرعت باد قبل و بعد از بادشکن و فاصله مناسب احداث آن از یک منطقه خاص تعیین گردید. در نهایت مشخص گردید که درختان چش و کرت، بنه، گز، تاغ و بادام‌کوهی جهت کاشت در این منطقه گونه‌های مناسبی هستند. همچنین با استفاده از روش DBA تعیین گردید که درخت چش و کرت جهت احداث بادشکن از سایر گونه‎ها بهینه‎تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of natural windbreaks on flowing sandy soils and Determining the type of optimal windbreak using the method (DBA) (Case study of Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Hossein Taghavi Parsa 1
  • Saeed Ahmadi 2
1 Ihu
2 Khajeh Nasir al-Din Tusi University
چکیده [English]

Sistan and Baluchestan province is located in the southeast of Iran and has a dry and unfavorable climate. The drying up of Lake Hamoon, as well as the 120-day winds, have provided suitable conditions for wind erosion and the occurrence of dust storms, which cause sand dunes to move at high speeds. By locating and constructing windbreaks, the movement of flowing hills can be largely prevented. The purpose of this study is to determine the suitable plant species of the province for the construction of windbreaks and select the optimal sample using the distance-based method. It is important to find the best option for use as a natural windbreak that, in addition to adapting to the climate of the region, has the best response and also does not lead to high costs. In this study, the rate of decrease in wind speed before and after the windbreak and the appropriate distance of its construction from an area were determined by studies. Finally, it was found that Chesh and Kurt, coriander, turmeric, hawthorn and almond trees are suitable for planting in this area. The distance-based method (DBA) defines good values of traits in a process by defining the optimal state. Using this method, it was found that the eye and plum tree is more suitable for constructing windbreaks than other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowing sand
  • storm
  • natural windbreak
  • Sistan and Baluchestan
  • DBA method