بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرباره کارخانه فولاد اهواز بر خواص ملات‌های سیمان- سرباره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

یکی از راه‌های بهسازی تولید سیمان، جایگزینی بخشی از آن با مواد افزودنی ارزان ‌­قیمت و در دسترس است که پوزولان­های طبیعی و مصنوعی از جمله این مواد هستند. با توجه به اهمیت کاربرد ملات­های سیمانی در ساخت سازه‌های بنایی و هم­چنین تأثیر استفاده از سرباره بر خواص این نوع ملات ­ها، تاثیر سرباره تولیدی از کارخانه فولاد اهواز که به دلیل تفاوت قابل‌توجه در ترکیبات شیمیایی آن نسبت به سرباره‌های متداول در دنیا یک سرباره خاص است، بر خواص رئولوژی، مکانیکی و دوامی ملات­ ها بررسی ‌شده است. در این تحقیق، تاثیر استفاده از پودر سرباره کارخانه فولاد اهواز در ساخت ملات­ های سیمان- سرباره ­ای بررسی شد. پودر این سرباره در درصدهای 20 تا 70 با افزایش ­های ده درصدی، جایگزین بخشی از سیمان شد و نمونه ­ها در سنین 28، 56، 91 و 120 روزه تحت آزمایش قرار گرفتند. آزمایش­های میز جریان، مقاومت­های فشاری، خمشی، و الکتریکی، و همین­ طور دو آزمایش عمق نفوذ و جذب آب انجام شدند. نتایج نشان داد که پودر سرباره در سنین 28 و 56 روزه بر خواص مکانیکی نمونه­ ها اثر زیادی نداشت، اما در سن 120 روزه مقاومت­ های فشاری و خمشی نمونه­ های حاوی 20% و 30% پودر سرباره، نسبت به نمونه مرجع افزایش داشتند؛ از منظرهای فنی و اقتصادی، 30% به ‌عنوان درصد بهینه جایگزینی پیشنهاد می‌شود. جذب آب در سن 120 روزه در نمونه‌های حاوی 20% و 30% سرباره، به ترتیب 30% و 61% و عمق نفوذ آب 25% و 33%، نسبت به نمونه مرجع افزایش نشان دادند؛ اما مقاومت الکتریکی به اندازه 11% و 23% کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of slag of Ahvaz Steel Plant on the properties of cement-slag mortars

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Seyed Hamid Hashemi 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 PhD student, Department of Civil Eignieerng, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

One way to improve cement production is to replace some of it with inexpensive and available additives. Considering the importance of using cement mortars in the construction of masonry structures, the effect of slag produced by Ahwaz Steel Plant, which is a special slag due to significant differences in its chemical composition compared to common slags in the world. The rheological, mechanical and durability properties of mortars were studied. The effect of using slag powder from Ahwaz Steel Plant on the production of cement-slag mortars was investigated. The powder of this slag was replaced with a part of cement at 20% to 70% with 10% increases and the specimens were tested at the ages of 28, 56, 91 and 120 days. Flow table, compressive, flexural, and electrical strength as well as two penetration depth and water absorption tests were performed. The results showed that slag powder at 28 and 56 days of age did not have much effect on the mechanical properties of the specimens, but at 120 days of age the compressive and flexural strengths of specimens containing 20% and 30% of slag powder increased compared to the reference sample; From a technical and economic point of view, 30% is suggested as the optimal replacement percentage. Water absorption at 120 days of age in specimens containing 20% and 30% slag increased by 30% and 61% and water penetration depth of 25% and 33%, respectively, compared to the reference specimen; but the electrical resistance decreased by 11% and 23%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement-slag mortar
  • Mechanical properties
  • Durability
  • Slag
  • Ahvaz Steel Plant
[1] Flowcem R900 brand superplasticizer, Middle East Durochem factory, in.
[2] R.-. ACI 222 R-01, Protection of Metals in Concrete against Corrosion, 2010.
[3] B. Ahmadi, M. Shekarchi, Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material, Cement and concrete composites, 32(2) (2010) 134-141.
[4] C. Astm, 642, Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete, in:  Annual book of ASTM standards, 2006.
[5] C. Astm, 230, Standard specification for flow table for use in tests of hydraulic cement, in:  West Conshohocken, PA: ASTM International, 2008.
[6] C. ASTM, Standard test method for materials finer than 75-μm (No. 200) sieve in mineral aggregates by washing, in:  ASTM C117, West Conshohocken, PA, 2013.
[7] A.C.-. ASTM International, Standard test method for flexural strength of hydraulic-cement mortars, in:  West Conshohocken, PA: ASTM International, 2008.
[8] A.S. C88, Test method for soundness of aggregates by use of sodium sulfate or magnesium sulphate, in, ASTM International West Conshohocken, PA, 1999.
[9] A. C109, standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars, in:  West Conshohocken: ASTM International, 2008.
[10] A. C109/C109M-16a, Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (Using 2-in. or [50-mm] cube specimens), in:  West Conshohocken: ASTM International, 2016.
[11] L. Chunlin, Z. Kunpeng, C. Depeng, Possibility of concrete prepared with steel slag as fine and coarse aggregates: A preliminary study, Procedia Engineering, 24 (2011) 412-416.
[12] J. Dotto, A. De Abreu, D. Dal Molin, I. Müller, Influence of silica fume addition on concretes physical properties and on corrosion behaviour of reinforcement bars, Cement and concrete composites, 26(1) (2004) 31-39.
[13] K. Ezziane, T.-T. Ngo, A. Kaci, Evaluation of rheological parameters of mortar containing various amounts of mineral addition with polycarboxylate superplasticizer, Construction and Building Materials, 70 (2014) 549-559.
[14] R. Flynn, Grisinger, T, Mather, B, Slag Cement in Concrete and Mortar, American Concrete Institute, Detroit, USA. ACI Report, 2011.
[15] E. Güneyisi, M. Gesoğlu, E. Özbay, Effects of marble powder and slag on the properties of self-compacting mortars, Materials and Structures, 42(6) (2009) 813-826.
[16] M. Hassanzadeh, Karami, A, Maleki, M, Hassanzadeh, F, A study of some properties of mortar containing Isfahan steel slag, in:  the third national conference of Iranian concrete 2011.
[17] A. Jarahi, Maghsoudi, V, Mostofinejad, D, The effect of blast furnace slag replacement on the compressive strength and electrical resistance of mortar, in:  the third international conference on new approaches in science, engineering and technology 2015.
[18] M. Mazloom, A. Ramezanianpour, J. Brooks, Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete, Cement and Concrete Composites, 26(4) (2004) 347-357.
[19] Y. Mohammadi, S. Ezzati, Effect of Nanosilica on The permeability of Self Compacting Concrete in Sulfate Environment, Concrete Research, 8(2) (2016) 47-60.
[20] M. Naderi, Determine of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method, in: C.a.i.p. Office (Ed.), 2010.
[21] A.M. Neville, Properties of concrete, Longman London, 1995.
[22] M. Rahmani, Khodadadi, A, , Cemstar technology for recycling slag from steel mills and converting it into Portland cement, Tarbiat Modares University,  (2000).
[23] A. Ramezanianpour, Kazemian, M, Sedighi, S, Bahmanzadeh, F, Study and comparison of mechanical properties and durability of cement mortars containing natural and artificial pozzolans, in:  3rd   International Conference and 7th  National Conference on Materials and New Structures in Civil Engineering 1397.
[24] I.I.o.S.a.I. Research, National Standard No. 393 of Iran - Cement - Determination of compressive and flexural strength, in, 2004.
[25] I.I.o.S.a.I. Research, National Standard No. 3040 of Iran, Reference sand used in determining the flexural and compressive strength of cement - characteristics and test methods in, 2004.
[26] I.I.o.S.a.I. Research, National Standard No. 1923 of Iran- Preparation and use of masonry mortars- Part One: Cement sand mortars-Batard, in, 2007.
[27] A. Sadr Mumtazi, Tahmoursi, B, Haj Jafari, H., Investigation of the effect of microsilica and composite slag on the physical and mechanical properties of cement mortars, in:  the first national conference on new concrete technologies and the eighth national concrete competition 1394.
[28] A. Sadr Mumtazi, Noorollahi, Z, The effect of cement replacement with zeolite on rheological and mechanical properties of self-compacting mortars, in:  7th Annual National Iranian Concrete Conference, Tehran 2015.
[29] F. Sajedi, Mechanical activation of cement–slag mortars, Construction and Building Materials, 26(1) (2012) 41-48.
[30] C. Shi, D. Roy, P. Krivenko, Alkali-activated cements and concretes, CRC press, 2003.
[31] A.-. Standard, Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregate, in:  Annual Book of ASTM (American Society of Testing Material) Standards, 2012.
[32] P. Wainwright, N. Rey, The influence of ground granulated blast furnace slag (GGBS) additions and time delay on the bleeding of concrete, Cement and concrete composites, 22(4) (2000) 253-257.