بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دکل‌های نگهدارنده مشعل با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران ، دانشگاه قم ، قم ، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، تهران، ایران

4 استادیار ، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه قم ، قم ، ایران

چکیده

آسیب‌پذیری کارخانه‌های صنعتی به حوادث طبیعی، نگرانی‌های جهانی را به دلیل ناتوانی عمومی کشورها در پیش‌بینی میزان تأثیرات و آمادگی برای پیامدهای ناشی از وقوع این دسته از رویدادها، ایجاد کرده است. در این راستا بررسی اثرات لرزه‌ای بر روی تجهیزات کارخانه‌ها، یک مسئله‌ی استراتژیک می‌باشد. یکی از تجهیزاتی که در عمده کارخانه‌های صنایع نفت و گاز موجود می‌باشد مشعل‌ است. مشعل‌ها دودکش‌هایی هستند که در آن گازهای اضافی قابل اشتعال قبل از آنکه مشکلی برای تاسیسات به وجود آورند سوزانده می‌شود. ارزیابی لرزه‌ای مناسب این دسته از تجهیزات در گذشته مغفول مانده و بررسی دقیق عملکرد لرزه‌ای این تجهیز می‌تواند در ارزیابی خسارت‌های احتمالی وارد بر آنها در زلزله‌های آینده موثر باشد و نقاط ضعف اجزا این دسته از سازه‌ها را مشخص کند. در این پژوهش رفتار لرزه‌ای احتمالاتی دو نمونه از مشعل‌ طراحی و ساخته شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی منحنی شکنندگی و ضریب رفتار آنها استخراج می‌گردد. نتایج حاصل نشان می‌دهد در شدت‌های لرزه‌ای متعارف مقدار نیاز لرزه‌ای وارد به سازه اصلی قابل ملاحظه نمی‌باشند اما در محدوده شدت‌های نادر احتمال بروز خسارت‌ شدید بر روی مشعل‌ها وجود دارد. همچنین در مطالعات موردی مذکور عملکرد لرزه‌ای دکل 4 وجهی نسبت به دکل 3 وجهی مناسب‌تر بوده هرچند که در مورد ضریب رفتار این دسته از سازه‌ها به‌نظر ارزیابی‌های لرزه‌ای بیشتری لازم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Vulnerability Study of Derrick Supported Flare Using Incremental Dynamic Analysis

نویسندگان [English]

  • saeedeh koohestani 1
  • Bijan Sayyafzadeh 2
  • abdolreza sarvghad moghadam 3
  • mahdi sharifi 4
1 Department of Civil Engineering, Qom University, Qom, Iran
2 Department of Civil engineering, Engineering faculty, university of Qom, Qom, Iran
3 Associate Professor, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquakes Engineering and Seismology
4 Department of Civil Engineering, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The vulnerability of industrial plants to natural hazards has made world worries because of countries general disability about the prediction of the level of effects and preparedness for the consequences of these types of events. For this purpose, seismic assessment of plant equipment is a strategic issue. One of the most equipment that is used in most oil & gas plants is stack flares. Stack flares are a type of stacks that are used for burning additional flammable gases before causing any other problem for other plant facilities. Proper seismic assessment of this type of equipment has been missed in the past and its exact performance evaluation can be effective in determining probable damages in future earthquakes and distinguishing the weakness of components of this type of structure. In this study probabilistic seismic behavior of two designed and constructed stack flares are investigated and using incremental dynamic analysis their fragility curve and behavior factor are calculated. Results show that in ordinary intensities, the seismic demand of these structures is not considerable but in range of rare intensities, extreme damages are probable. Also, in the above case studies, the performance of 4 side stack with respect to 3 side stack was more proper, and seems more assessment is needed on the suggested behavior factor by codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic assessment
  • Incremental dynamic analysis
  • Fragility curve
  • behavior factor
  • Truss tower