شرکت یا عدم شرکت در مناقصه، تحلیل هزینه فرصت سرمایه گذاری مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

2 دانشکده عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

10.22060/ceej.2021.18845.6977

چکیده

کاهش بودجه‌ عمرانی برای تکمیل طرح های نیمه تمام موجب شده است تعداد زیادی از دستگاه های دولتی و بخش عمومی مترصد جذب سرمایه گذار خصوصی بوده و فراخوان های متعددی برای جذب سرمایه گذار به روش مشارکت عمومی خصوصی در کشور برگزار شود. ولی تمامی پروژه های تعریف شده برای این روش موفق نبوده و سرمایه گذاران خصوصی برای شرکت در مناقصات این نگرانی را دارند که هزینه و زمان صرف شده برای تامین ضمانت نامه ها، مذاکرات تامین کنندگان مالی، تهیه طرح‌های توجیهی و .... را متضرر شوند. به همین دلیل سرمایه گذاران نیازمند یک مدل برای تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه هستند. در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است که با ارزیابی معیارهای موفقیت در یک مناقصه می‌تواند به سرمایه گذاران هزینه فرصت هر مناقصه را ارزیابی نماید. نتایج پیاده سازی این مدل در 11 پروژه حوزه صنعت آب و نیروگاهی کشور، نشان می‌دهد تصمیم سرمایه گذاران برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه علاوه بر جذابیت مالی طرح، به نحوه سازماندهی و سوابق پایبندی تعهدات توسط دستگاه اجرائی وابسته است. همچنانکه سرمایه پذیران دولتی و عمومی می توانند با ارائه مشوق های مالی و مکانیسم‌های کاهش ریسک شانس موفقیت طرح را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Successful Tendering in Public Private Partnership, Cost Opportunity Analysis

نویسندگان [English]

  • garshasb khazaeni 1
  • Ali khazaeni 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University West Tehran branch
2 Islamic Azad University, South Tehran
چکیده [English]

Due to inadequate public financial status and increasing demand on infrastructure facilities, many governments worldwide are exploring new arrangements through Public Private Partnerships (PPP). However, PPP tenders are not feasible at all, but investors and developer may pay a lot of time and money for preparation for a tender that may not pay him back. Therefore private investors are seek a model to support them to decision whether bid or no bid in a PPP tender. This paper, present a decision support system based on MADM decision making models to evaluate Cost Opportunity of tenders. Utilizing the proposed model, private investors can rank the PPP tenders and select most tender with least cost opportunity. Deploying the proposed model in 11 Iranian PPP project in the field of water and power plant, prove that private investor decide to bid in a tender not only for fiscal attracters of project , but also they consider how public authority is organized and committed to government’s responsibilities. Public party can improve the success chance of PPP tenders by offering some incentive and advocate de-risking mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • PPP projects
  • BOT contracts
  • Success Evaluation
  • MCDM model