کنترل غیرفعال و نیمه‌فعال ارتعاشات سازه جداسازی شده تحت بارگذاری انفجار در فواصل متوسط تا دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران - پژوهشکده مهندسی و پدافند غیرعامل- دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران -ایران

چکیده

با پیشرفت روزافزون تسلیحات نظامی و تنوع مواد منفجره در کشورهای دنیا، حملات تروریستی یک تهدید رو به افزایش محسوب می‌شود. علم کنترل ارتعاشات در برابر بارهای طبیعی به‌خوبی توسعه یافته است. گرچه بار انفجار دارای ماهیت متفاوتی نسبت به بارهای طبیعی است، اما از این علم می‌توان برای کاهش پاسخ‌های بارهای انفجاری نیز بهره برد. برای این منظور از دو روش غیرفعال و نیمه فعال که شامل میراگر جرمی تنظیم شده و میراگر مغناطیسی است، به‌منظور کاهش ارتعاشات ناشی از بار انفجار در سازه جداسازی شده استفاده شده است. در این مطالعه از سیستم فازی نوع-2 برای تعیین ولتاژ مناسب میراگر مغناطیسی استفاده شده است تا عدم قطعیت‌های موجود باعث تأثیر سوء بر عملکرد آن نگردد. شبیه‌سازی عددی دو بار انفجار در فاصله 15 متری از یک سازه 5 درجه آزادی، توسط روابط تجربی و عددی انجام شد. استفاده از ابزارهای کنترل پیشنهادی در کنار سیستم جداساز نشان داد که این روش‌ها می‌تواند علاوه بر حفظ عملکرد مناسب جداساز، در تحریک‌های بزرگ‌تر، جابجایی‌ها و آسیب‌های احتمالی جداساز را محدود کنند. نتایج مقایسه نشان داد که استفاده از میراگر مغناطیسی در کنار جداساز می‌تواند بهترین عملکرد را در برابر بارهای انفجار و بارهای لرزه‌ای داشته باشد. استفاده از این سیستم به‌طور میانگین موجب کاهش حداکثر تغییر مکان نسبی طبقات تا حدود 36% در بارهای انفجار، 68% در بارهای لرزه‌ای حوزه دور و 46% در بارهای لرزه‌ای حوزه نزدیک گردید درحالی‌که جابجایی نسبی جداساز به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سیستم جداساز به همراه میراگر جرمی تنظیم شده محدود شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Passive and semi-active vibration control of base-isolated structure under blast loading at medium to long distances

نویسندگان [English]

  • Meysam Ramezani 1
  • Mohamad Saleh Labafzadeh 2
1 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
2 Civil engineering department- Engineering and Passive defense Research Institute - Imam Hussein University -Tehran-IRAN
چکیده [English]

With the increasing development of military weapons around the world and the variety of explosives, terrorist attacks are a growing threat. The science of vibration control is well developed against natural loads. Although blast loads are different than natural loads, this science can also be used to reduce explosive load responses. For this purpose, passive and semi-active method included tuned mass damper (TMD) and magneto-rheological (MR) damper have been used to reduce the vibrations caused by the blast load in the base-isolated structure. In this study, a type-2 fuzzy system has been used to determine the appropriate voltage of the MR damper so that the existing uncertainties do not adversely affect its performance. The numerical simulation of two explosives with distance of 15m from a system of 5 degrees of freedom, has been performed by theoretical and empirical equations. The use of the proposed control tools along with the base isolation system showed that not only these methods can maintain the proper performance of the base isolated system, but limit the displacement and possible damages at larger excitations. The comparison results showed that the use of MR damper along with the base isolation system can have the best performance against blast and seismic loads. The use of this system on average reduced the maximum drift of the stories to about 36% in blast loads, 68% in far-field earthquakes and 46% in near-field earthquakes, while the drift of the base significantly has been limited than the base-isolated system with a TMD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blast Loading
  • Magneto-Rheological Damper
  • type-2 fuzzy control algorithm
  • ‌ tuned mass damper
  • Base Isolation