استفاده ازمصالح تراشه‌های آسفالت و تایرهای فرسوده بعنوان محصور کننده در ستون‌های سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

3 دانشگاه صنعتی قم

4 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

در این مقاله، روشی سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه برای بهسازی خاکهای رسی نرم ارائه میشود. در این روش تراشه های آسفالت به عنوان جایگزینی برای مصالح دانه ای طبیعی و لاستیکهای فرسوده بعنوان محصور کننده جایگزینی برای ژئوتکستایل استفاده میشود. مزیت این روش این است که از مواد و مصالح بازیافتی در بهسازی خاکها استفاده میشود. در مدلسازی آزمایشگاهی، سلول واحد شامل ستون سنگی منفرد با تراشه های آسفالت بوده و محصور کردن آن به وسیله تایرهای فرسوده از طریق قرار دادن این تایرها بر روی یکدیگر و پر کردن فضای مرکزی آنها با مصالح دانه ای در نظر گرفته شده است. تراشه های آسفالت به صورت وزنی با مقادیر صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد با سنگدانه های طبیعی ستون جایگزین شده است. آزمایش های ظرفیت باربری بر روی نمونه های محصور شده و محصور نشده ستون سنگی بر روی ترکیبات مختلف مصالح دانه ای انجام شده است. نتایج آزمایش های ظرفیت باربری نشان داد که محصور کردن ستون سنگی با تایرهای فرسوده ظرفیت باربری را 27 تا 87 درصد افزایش داده است. همچنین با افزایش درصد تراشه بازیافتی آسفالت ظرفیت باربری ستون سنگی تغییر می یابد بصورتی که با افزایش درصد آسفالت از صفر تا 25 درصد ظرفیت باربری به میزان کم افزایش و پس از آن، با افزایش درصد آسفالت تا 100 درصد ظرفیت باربری به مقدار کم کاهش یافته است. میزان تغییر ظرفیت باربری در اثر استفاده از تراشه های آسفالت حداکثر 27 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of using reclaimed asphalt pavement aggregate in scrap tire encased stone column

نویسندگان [English]

  • Hoora Bikdeli 1
  • baitollah badarloo 3
  • Ali Golabchifard 4
1 Qom university of technilogy
3 Qom university of technology
4 Islamic Azad university of Technology
چکیده [English]

Stone column is one of the cost effective techniques for improving soft soil layers. Since in the construction process of stone column, weak soil is replaced with stiffer material, appropriate method to bury the waste materials e.g. reclaimed asphalt pavement (RAP) and scrap tires, is to use as stone column materials. The aim of this study is the application of scrap tires for enclosing stone columns and RAP mixed with gravel for stone column, to provide an environmental friendly and cost-effective improvement method for weak layers. In order to investigate the behavior of such stone columns, experimental modeling of the unit cell consisting of a single stone column with reclaimed asphalt pavement as filler material and encasing it by scrap tires has been carried out. RAP contents of 0%, 25%, 50%, 75% and 100% are selected to investigate effects of different mixing ratios. Loading capacity tests were performed on encased and non-encased stone column specimens. Results of loading capacity tests show that encasing of stone columns with scrap tires improves the loading capacity significantly. On the other hand by increasing the RAP ratio from 0% to 100%, the stone column loading capacity changes. However the amount of change in the bearing capacity is not significant and therefore the use of stone column made of 100% or any percentage of RAP is reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Column
  • Bearing Capacity
  • reclaimed asphalt pavement(RAP)
  • scrap tire
  • ENVIRONMENT