بررسی عملکرد سیستم‌های قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشگاه ملایر

چکیده

سیستم قاب فولادی با ستون پیوند شده (LCF) یک سیستم باربر جدید است؛ که با بهره‌گیری از تیرهای پیوند شکل‌پذیر دارای رفتار سازه‌ای مطلوب در سطوح عملکردی مختلف می‌باشد. روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان (DDBD) یکی از روش‌های توانمند طراحی سازه‌ها براساس عملکرد است که توانایی کنترل رفتار سازه را دارد. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد سیستم‌های قاب با ستون پیوند شده طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان است. برای این منظور، در مجموع ۸ نمونه قاب ۳، ۶، ۹ و ۱۲ طبقه با پیکربندی مختلف، با روش مستقیم مبتنی بر تغییرمکان طراحی شده‌ و سپس رفتار آن‌ها بوسیله تحلیل استاتیکی غیرخطی (بار افزون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که به ازای برش پایه طراحی محاسبه شده در روش DDBD، تقریبا اکثر تیرهای پیوند سازه‌های مورد بررسی تسلیم شدند؛ در حالیکه تمام تیرهای قاب خمشی تعدیل یافته بصورت الاستیک باقی ماندند. این امر بیانگر توانایی روش DDBD در کنترل رفتار سیستم‌های LCF است. نتایج بررسی اضافه مقاومت سازه‌های مورد بررسی نیز حاکی از این است که اضافه مقاومت سیستم‌های LCF طراحی شده بر مبنای تغییرمکان، وابسته به ارتفاع، پیکربندی و ملاحظات اجرایی بوده و مقدار متوسط این ضریب 23/1 بدست آمد. همچنین در طی بررسی‌های صورت گرفته، متوسط ضریب اضافه مقاومت ذاتی نمونه سازه‌ها مقدار 48/0 محاسبه شد؛ که نشان دهنده توانایی مناسب سیستم‌های LCF طراحی شده بر مبنای تغییرمکان در رسیدن به مکانیزم گسیختگی مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of direct displacement-based designed linked column steel frame (LCF) systems

نویسندگان [English]

  • Javad Tazarv 1
  • Amin Mohebkhah 2
1 Dept. of Civil Engineering, Faculty of Civil and Architectural Eng., Malayer University, Malayer, Iran.
2 Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The linked column steel frame system (LCF) is a new load resistant system; that by using replaceable ductile links, it can provide the desired structural behavior. The optimal performance of this system can be achieved by controlling the displacements and the sequence of yielding of fuses in the structure. Direct displacement-based design (DDBD) method is one of the most powerful performance-based design methode that has the ability to control the behavior of the structure. The aim of this study was to investigate the performance of LCF systems designed by DDBD method. For this purpose, 8 sample structures with 3, 6, 9 and 12 stories and with different configurations, were designed with DDBD method; and then their behavior was investigated by nonlinear static analysis. The results showed that in the design base shear calculated with DDBD method, almost most of the links of the studied structures were yield; While all the beams of the modified moment frame remained elastic. This result, show the ability of the DDBD method to produce LCF systems with controlled behavior. The results of the overstrength review of the studied structures also indicate that the overstrength of LCF systems designed with DDBD method depends on the height and configuration and the average value of this coefficient was 1.23. Also, the average inherent overstrength coefficient of the structural samples was calculated to be 0.48. This result indicates the ability of the LCF systems designed by the DDBD method to achieve their desired failure mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linked column frame system
  • direct displacement-based design
  • Performance objects
  • Overstrength
  • Nonlinear Static analysis