تاثیر بازشو بر سختی جانبی دیوارهای بنایی دارای کلاف بتنی و بدون کلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده عمران.

2 کارشناس ارشد عمران-سازه، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از سیستم‌های باربر ساختمانی متداول از سال‌های دور تا کنون، ساختمان با دیوار باربر بنایی می‌باشد. اگرچه این سیستم ساختمانی برای انتقال بارهای ثقلی مناسب می باشد ولی در صورتیکه بدون کلاف باشد برای تحمل بارهای جانبی مناسب نخواهد بود. .به منظور بررسی وضعیتساختمان‌های بنایی موجود نیاز است که بتوان مقاومت و سختی جانبی دیوارهای بنایی را محاسبه کرد. در دستورالعمل بهسازی ساختمان‌های موجود (نشریه 360) روابطی جهت محاسبه سختی دیوار بنایی بدون بازشو ارائه شده است. در این مقاله رابطه‌ای جهت محاسبه سختی دیوار بنایی بازشودار با کلاف و بدون کلاف بتنی ارائه شده و با استفاده از مدل‌های اجزاء محدود روابط محاسبه شده مورد ارزیابی قرار داده می شود.نمونه‌های انتخاب شده برای آزمون صحت سنجی شامل دو دیوار بنایی با کلاف‌های بتنی پیرامونی و یک دیوار بنایی بدون کلاف می‌باشند. از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس برای انجام تحلیل‌های غیرخطی عددی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد وقتی نسبت سطح بازشو به سطح دیوار بزرگ بوده و مساوییک سوم است، خطای روابط تحلیلی به اوج خود می رسد. در این حالت ضریب اصلاح سختی بین 1.5 تا 3 تغییر می نماید. در چنین شرایطی مقدار ضریب اصلاح سختی به شدت به موقعیت بازشو در دیوار حساس می باشد. به طور کلی، هرچه موقعیت بازشو پایین تر باشد، دقت روابط تحلیلی بیشتر می شود که تا 2 برابر هم می رسد. این نشان می دهد که دقت فرضیات تئوری مرتبه اول در این شرایط بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of opening on the lateral stiffness of masonry walls with and without ties

نویسندگان [English]

  • Farhad Behnamfar 1
  • Masood Shafiei Varzane 2
1 Isfahan University of Technology
2 Senior structural engineer, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this study, lateral response of masonry walls with openings is studied. The numerical modeling and analysis is followed and the developed models are validated using available experimental results.Samples selected for validation analysis include two masonry walls confined with reinforced concrete perimeter ties and one masonry wall with no ties. Validity of the numerical models has been established against the experimental samples within Abaqus software using nonlinear static analysis. Variation in the size, location and aspect ratio of the opening are taken into account and the lateral stiffness and strength of the walls are calculated. In addition, a series of equations have been developed based on strength of materials for simple calculation of lateral stiffness, strength and ductility of masonry walls with opening. This has the important advantage of avoiding complex and time consuming 3D nonlinear finite element analysis for the same purpose. To do this task, three different cases of failure are accounted for the walls including: when presence of the opening is not effective, when behavior of the two piers besides the opening is governing, and when the overhead lintel governs the lateral behavior of wall. Each of the mentioned cases are in turn divided into other sub-cases and several nonlinear finite element analysis have been undertaken. Results of the developed analytical equations are compared and calibrated with those of the finite element analysis and desirable accuracy of the relations developed in this study is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masonry wall
  • Opening
  • lateral stiffness
  • Finite Elements
  • concrete tie