دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوزی و دوام بتن

2 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

خرابی سازه­های بتنی در محیط­های سولفاتی پدیده­ای شناخته شده می­باشد. شیمی سیمان عاملی بسیار مهم برای مقابله با حمله سولفاتی است. C3A و هیدروکسید کلسیم باعث انبساط، ایجاد ترک و کاهش مقاومت در بتن می شود. استفاده از خاکستر پوسته برنج می­تواند باعث بهبود دوام در برابر حمله سولفاتی شود. دوام سیمان­های آمیخته به­طور چشم­گیری در محیط­های سولفاتی نسبت به بتن­های کنترل افزایش   می­یابد.
در این کار تحقیقاتی دوام بتن­های حاوی خاکستر پوسته برنج ارزیابی شده­است. سه درصد جایگزینی ۷، ۱۰ و ۱۵ خاکستر پوسته برنج در نظر گرفته شد. پس از ۲۸ روز عمل­آوری، نمونه­های بتنی در محلول­های سولفات سدیم و منیزیم قرار گرفتند. میزان حمله سولفاتی به وسیله اندازه­گیری افت وزن و مقاومت فشاری در اثر حمله سولفاتی دائم و دوره­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.
میزان انبساط در نمونه­های منشوری ملات کنترل بیش از نمونه­ های سیمان آمیخته بود. علاوه بر این ریز ساختار نمونه­های قرار گرفته در محلول سولفات نیز با دستگاه میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.  

عنوان مقاله [English]

Concrete containing rice husk ash to sulfate attack

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ramezan Pur 1
  • Poya Pur Beik 2
  • Faramarz Modi 3
1 Department of Civil Engineering, Concrete Technology and Durability Research Center, Amirkabir University of
2 Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Concrete Technology and Durability Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Deterioration of concrete structures in sulfate environments is a well-known phenomenon. Cement chemistry is an important parameter in coping with sulfate attack. C3A and CA (OH)2 lead to expansion, cracking and strength reduction. The use of rice husk ash (RHA) can improve the sulfate resistance of concrete. It was observed that the sulfate resistance of blended cements was significantly higher in sulfate environments. This study investigates the effect of RHA replaced by cement on the durability of concrete due to sulfate attack. Three RHA replacement levels were considered in the study which is 7%, 10% and 15% by the weight of cement. After the specified initial moist curing period (28 days), concrete specimens were immersed in sodium sulfate & magnesium sulfate solution. The degree of sulfate attack was evaluated by measuring the compressive strength reduction of concrete cubes and their weight losses in both continuous immersed and wetting-drying conditions. Expansion observed in the ordinary Portland cement mortar prisms was larger than expansion for the RHA mortar prisms. Moreover, microstructure of the mortar and concrete incorporating Rice Husk Ash were studied through SEM tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice Husk Ash
  • Durability of Concrete
  • Sulphate Attack
  • Mortar Prisms Expansion
  • Microstructure
[1] رمضانیانپور، علی اکبر، پرهیزکار، طیبه، قدوسی، پرویز، پورخورشیدی، علیرضا، " توصیه هایی برای پایایی بتن در سواحل جنوبی کشور(نشریه شماره 396)"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران 1383.
[2]B. Chatveera a,P. Lertwattanaruk,” Evaluation of sulfate resistance of cement mortars containing black rice husk ash”, Journal of Environmental Management, Volume 90, Issue 3, March, Pages 1435-1441, 2009.
[3]P. Chindaprasirt , P. Kanchanda , A. Sathonsaowaphak , H.T. Cao,” Sulfate resistance of blended cements containing fly ash and rice husk ash”, Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 6, June, Pages 1356-1361,2007.
[4]Graciela Giaccio , Gemma Rodrı´guez de Sensale , Rau´ l Zerbino, “Failure mechanism of normal and high-strength concrete with rice-husk ash”, Cement & Concrete Composites, , PP.566–574, 2007.
[5]P. Chindaprasirt, S. Rukzon, “Strength, porosity and corrosion resistance of ternary blend Portland cement, rice husk ash and fly ash mortar”, Journal of Construction and Building Materials, Volume 22, Issue 8, August, Pages 1601-1606, 2008.
[6]M. Sahmaran, T.K. Erdem, I.O. Yaman, “Sulfate resistance of plain and blended cements exposed to wetting–drying and heating–cooling environments”, Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 8, August, Pages 1771-1778, 2007.