تعداد مقالات: 1073
207. بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 45-58

10.22060/ceej.2018.12963.5301

محمد علی خدابنده؛ محسن کرامتی؛ سید مهدی حسینی؛ صابر نوکنده


214. بررسی تاثیر جانمایی میراگرها بر مقاوم سازی ساختمان های فولادی تحت بار انفجاری

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 279-292

10.22060/ceej.2017.11466.5022

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ علی ناصری؛ جابر نصیری لاریمی


215. بررسی اثر رس بر قدرت سایندگی خاک‌ها به‎وسیله آزمایش LCPC

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 351-370

10.22060/ceej.2018.14808.5746

نعیمه حسینی توانا؛ محمدتقی همزبان قراملکی


219. محاسبه ضریب رفتار سازه های فلزی مجهز به میراگر اصطکاکی سیلندری

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 453-462

10.22060/ceej.2016.689

حمید میرزایی فرد؛ سیدمسعود میرطاهری؛ حمید رحمانی سامانی


220. تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 453-460

10.22060/ceej.2017.12563.5230

زهرا سپهوند؛ کیانوش بارانی بیرانوند


224. بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 657-670

10.22060/ceej.2018.13856.5499

مقداد حمید زاده؛ محمود حسنلوراد؛ رسول محمدپور سلوط