موضوعات = خوردگی
بررسی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن ‌آرمه در فواصل مختلف از دریا

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 389-406

10.22060/ceej.2022.20005.7312

امیرحسین جعفری؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد قانونی بقا


مقاوم‌سازی فشاری ستون فولادی دایروی با خوردگی موضعی توسط CFRP

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1835-1856

10.22060/ceej.2021.19919.7290

امید یوسفی؛ امیراحمد هدایت؛ کامبیز نرماشیری؛ علی کاربخش