موضوعات = تکنولوژی بتن-نانوساختار
بررسی عملکرد بلوک سبک هوادار اتوکلاو شده حاوی نانوگرافن

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2129-2150

10.22060/ceej.2021.19950.7299

فاضل صدیقی؛ قاسم پاچیده؛ سیده بهنوش سلیم بهرامی؛ فردوس احمدی؛ سید جمال الدین موسوی مشهدی


بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3335-3354

10.22060/ceej.2020.17893.6705

فرزین قدیم تکمه داش؛ علیرضا محمدجعفری صادقی؛ حسن افشین