موضوعات = تحلیل خطی و غیر خطی
تعداد مقالات: 79
مقاوم سازی ستون های فولادی پرشده با ملات دارای نقص توسط CFRP

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 513-528

10.22060/ceej.2018.14560.5684

ایمان بدیع دامغانی؛ کامبیز نرماشیری


شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 479-490

10.22060/ceej.2018.13674.5458

مسعود پدرام؛ محمدرضا خدمتی؛ اکبر اسفندیاری؛ حسین کاظم


بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 67-76

10.22060/ceej.2018.13025.5313

اسماعیل شاکری؛ فرهاد بهنام فر


ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22060/ceej.2018.8739.4698

علیرضا رهایی؛ محمد احمد خان پور؛ نگین صادقی


بررسی تاثیر حذف ستون بر وقوع خرابی پیش رونده در قاب های بتن مسلح

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1061-1070

10.22060/ceej.2017.12421.5211

مهسا تعاونی طارمسری؛ علی معصومی؛ سید حسین حسینی لواسانی


مودهای شکست ترک حلقوی در محیط الاستیک ایزوتروپ جانبی

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 855-864

10.22060/ceej.2017.12713.5255

مرتضی دهقان منشادی؛ شهریار ناطق؛ علی خجسته؛ محمد رحیمیان


تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 73-88

10.22060/ceej.2016.863

محمد رضا سیفی اسگ شهر؛ علی رضا رهایی


بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 89-96

10.22060/ceej.2017.11366.5012

وحید بروجردیان؛ ابوالفضل شرافتی؛ حسین کریم پور


مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مایل و ارائه المان جایگزین

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 97-110

10.22060/ceej.2017.11306.5003

مصطفی بیابان نورد؛ فرهاد بهنام فر؛ حسن زیباسخن


تاثیر پیوستگی المان‌ مرزی فولادی با بتن بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-706

10.22060/ceej.2016.10903.4948

احسان دهقانی؛ سید مهدی علامه نجفی؛ سید علی علامه نجفی