کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
شبیه‌سازی عددی رفتار گروه شمع با طرح اختلاط بهینه پیشنهادی بتن پلاستیک

دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 4789-4808

10.22060/ceej.2022.21533.7754

محمود تقدیسی علی؛ مسعود خبازیان؛ سید محمد سجادی عطار