کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
یک الگوی بار جانبی اصلاح شده در تحلیل استاتیکی خطی

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 3197-3214

10.22060/ceej.2022.20443.7429

علیرضا حبیبی؛ مهدی ایزدپناه؛ هومن صفاری


تشخیص خرابی در پایه‌های نگهدارنده منفرد با ممان اینرسی متغیر با استفاده از الگوریتم APSO

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 2297-2314

10.22060/ceej.2020.17377.6542

حامد قوهانی عرب؛ علی محلاتی راینی؛ آرش نادری؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی


بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 411-418

10.22060/ceej.2017.11338.5008

حمیدرضا صبا؛ محمد صالحی؛ مسعود بنی اسدی


ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 11-19

10.22060/ceej.2012.91

علیرضا حبیبی؛ مهدی ایزدپناه؛ آزاد یزدانی


توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 9-18

10.22060/ceej.2012.135

مهدی شیردل؛ علی قنبری؛ محمد داودی