کلیدواژه‌ها = دمای بالا
تاثیر نسبت فعال‌کننده به چسب بر پارامترهای شکست بتن ژئوپلیمری سبک بر پایه خاکستر بادی

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 12-12

10.22060/ceej.2023.21003.7594

محمد رضا عباسی زرگله؛ موسی مظلوم؛ مجتبی جعفری صمیمی؛ محمد حسن رامشت