کلیدواژه‌ها = FRP
تعداد مقالات: 6
رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 685-698

10.22060/ceej.2018.13927.5512

بهروز فراهی؛ محمد رضا اصفهانی؛ جواد سبزی


نمودارهای اندرکنش ستون بتنی مسلح توخالی محصور با FRP

دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-63

10.22060/ceej.2016.492

مجید برقیان؛ مسعود فرزام؛ پری رمضانی


اثر تقویت اجزای مرزی تو سط FRP در رفتار دیوار برشی بتن آرمه ی لاغر

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 1-8

10.22060/ceej.2014.189

داود مستوفی ن‍‍‍‍ژاد؛ مریم محمدی انایی