نویسنده = علیرضا رهایی
تعداد مقالات: 7
2. ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22060/ceej.2018.8739.4698

علیرضا رهایی؛ محمد احمد خان پور؛ نگین صادقی


6. ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 83-91

10.22060/ceej.2010.162

علیرضا رهایی؛ فرزاد حاتمی؛ محمدرضا سلیمی


7. ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت

دوره 41، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 53-61

10.22060/ceej.2010.287

علیرضا رهایی؛ فرزاد حاتمی؛ محمدرضا سلیمی