نویسنده = جواد پارسا
پیش‌بینی دبی ورودی روزانه سد سفیدرود با الگوریتم‌های فراابتکاری ترکیبی با سیستم استنتاج عصبی فازی

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 3-22

10.22060/ceej.2024.21634.7784

حسین حکیمی خانسر؛ جواد پارسا؛ عمران مومنی کلشتری؛ نوربخش کرمی؛ معین خوشدل سنگده


مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 247-262

10.22060/ceej.2021.18682.6925

حسین حکیمی خانسر؛ چواد پارسا؛ علی دلیر حسین زاده؛ جلال شیری