نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، بیتا مقایسه کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف فرمالدئید از فاضلاب [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 43-50]

ا

 • ابراهیمی، بهرام بررسی رفتار قالب‌های فولادی نورد شدهء پرشده با بتن زیر بار محوری فشاری [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-34]
 • افندیزاده، شهریار تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]

ب

 • باقر منهاج، محمد استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]

پ

 • پارساپور، داوود ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]

ت

ج

 • جعفرزاده، محمدرضا مدل سازی عددی امواج فوق بحرانی در خم ها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیات راه حل تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ح

 • حسینی، سید علی بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

خ

 • خدائی، علی کاهش تغییر شکـل دائم در روسازی با استفـاده از آسفـالت سیمان دار (آسفالت مرکب) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]

د

 • دارابی، مسلم بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • داودی، محمد توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-18]

ر

 • رحیمی، امیرمسعود تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]
 • رسولی، وامق کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • رمضانیان پور، علی اکبر دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-25]

ز

 • زهرائی، سید مهدی نقش قطعات زانویی در بهبود عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده قطری و شورن در برابر بار جانبی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-59]

س

 • سعدی مسگری، محمد استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • سهرابی، محمد رضا بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن دارای خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 63-70]

ش

 • شاکری، اقبال بررسی و ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • شیردل، مهدی توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-18]
 • شمخالچیان، علیرضا مدل سازی عددی امواج فوق بحرانی در خم ها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیات راه حل تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 43-50]

ص

 • صادقی، مسعود کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • صباغ یزدی، سعیدرضا تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش صفحه ای به روش بی نیاز از عملیات ماتریسی گالرکین حجم محدود [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]
 • صبوری، جمشید مطالعه رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی با رفتار دوگانه شکل‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]
 • صدرنژاد، سید امیرالدین بررسی رفتار قالب‌های فولادی نورد شدهء پرشده با بتن زیر بار محوری فشاری [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 27-34]
 • صفری، احرام تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]

ض

 • ضیایی‌فر، منصور مطالعه رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی با رفتار دوگانه شکل‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]

ط

 • طلائی، علی اصغر تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 9-17]
 • طواف زاده حقی، سیده نگار بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]

ع

 • عالمی، فرامرز مطالعه رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی با رفتار دوگانه شکل‌پذیر [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 33-42]
 • عبادی، حمید تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استانداردOGC و روابط توپولوژیکی عوارض [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 61-68]
 • عطارنژاد، رضا بررسی عملکرد شتاب دهنده آیتکن در تحلیل دینامیکی به روش زیرفضای تعمیم یافته یک بعدی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 1-7]
 • عطائی پور، مجید بهینه سازی هندسه کارگاه زیرزمینی با استفاده از تقریب تابع خطی شکسته و حل برنامه ریزی عدد صحیح [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 79-87]
 • علی محمدی، سمیرا تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش صفحه ای به روش بی نیاز از عملیات ماتریسی گالرکین حجم محدود [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-8]

ف

 • فرنقی، مهدی استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • فرنود احمدی، فرشید تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استانداردOGC و روابط توپولوژیکی عوارض [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 61-68]
 • فهیمی‌فر، احمد ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 27-32]

ق

 • قادری زفره ئی، فرهاد مقایسه کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف فرمالدئید از فاضلاب [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 43-50]
 • قیاسوند، ابراهیم دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-25]
 • قنبری، علی توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 9-18]

ک

 • کامل، محمد احسان دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 19-25]
 • کاووسی، امیر کاهش تغییر شکـل دائم در روسازی با استفـاده از آسفـالت سیمان دار (آسفالت مرکب) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • کتیبه، همایون تحلیل نشت مخزن ذخیرة آب نیروگاه تلمبه ‏ذخیره‏ای سد آزاد و گزینش روش بهینه آب‏بندی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-41]
 • کربلایی، محمد بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن دارای خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 63-70]

گ

 • گلابتونچی، ایرج تحلیل نشت مخزن ذخیرة آب نیروگاه تلمبه ‏ذخیره‏ای سد آزاد و گزینش روش بهینه آب‏بندی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-41]
 • گنجی دوست، حسین مقایسه کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) و راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف فرمالدئید از فاضلاب [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 43-50]

م

 • میرزائیان، یوسف بهینه سازی هندسه کارگاه زیرزمینی با استفاده از تقریب تابع خطی شکسته و حل برنامه ریزی عدد صحیح [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 79-87]
 • میرعزیزی، زهرا کاهش تغییر شکـل دائم در روسازی با استفـاده از آسفـالت سیمان دار (آسفالت مرکب) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 19-25]
 • مسجدبری، سعید بهرام نقش قطعات زانویی در بهبود عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده قطری و شورن در برابر بار جانبی [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 51-59]
 • معصومی، زهره استفاده از محاسبات فازی در مدلسازی نااطمینانی‌ها در تخمین مقادیر بر اساس روش کریجینگ، مطالعه‌ی موردی: میزان پراکندگی مکانی سدیم در آبخوان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-78]
 • معینی رودبالی، هادی تحلیل نشت مخزن ذخیرة آب نیروگاه تلمبه ‏ذخیره‏ای سد آزاد و گزینش روش بهینه آب‏بندی [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 35-41]
 • منصوریان، علی تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و پایگاه داده مکانی برای تولید داده ساختاریافته طبق استانداردOGC و روابط توپولوژیکی عوارض [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 61-68]