بررسی مشخصات مکانیکی و نفوذپذیری یون‌های کلراید در بتن های حاوی رس کلسینه شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران

چکیده

تولید سیمان به عنوان یک فرآیند صنعتی آلاینده محیط زیست و پرمصرف در زمینه انرژی شناخته می‌شود. یکی از راه‌های کاهش تولید و مصرف سیمان استفاده از مواد جایگزین سیمان در بتن می‌باشد. امروزه از پوزولان‌ها به عنوان مواد جایگزین سیمان استفاده می‌شود. با توجه به استفاده بسیار زیاد در صنعت از سیمان پرتلند، جایگزینی بخشی از آن توسط افزودنی‌های معدنی نظیر رس‌های کلسینه شده نه تنها سبب کاهش اثرات منفی تولید سیمان شده بلکه با افزایش دوام سازه‌های بتنی همراه خواهد بود.
در این پژوهش به منظور مقایسه مشخصات مکانیکی و دوام بتن‌های ساخته شده با رس کلسینه و پودرسنگ آهک با طرح شاهد، 7 طرح مخلوط بتن شامل 3 طرح مخلوط با جایگزینی رس‌های کلسینه با مقادیر مختلف کائولینیت به جای سیمان (به صورت دوجزئی) و 3 طرح مخلوط با جایگزینی رس‌های کلسینه و پودرسنگ آهک به‌جای سیمان (به صورت 3 جزئی) و 1 طرح شاهد، به‌عنوان طرح‎‌های مورداستفاده انتخاب شده و جهت بررسی ویژگی‌های مکانیکی و دوامی آن‌ها آزمایشات تعیین مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی سطحی، جذب آب حجمی و مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید در سنین مختلف صورت پذیرفته است.
براساس نتایج، استفاده از مواد جایگزین سیمان (به صورت دو جزئی و سه جزئی) موجب کاهش مقاومت فشاری شده است. اما نتایج آزمایشات دوامی شامل مقاومت الکتریکی سطحی، جذب آب حجمی و مهاجرت تسریع شده یون‌های کلراید حاکی از آن است که استفاده از رس‌کلسینه به صورت دوجزئی و سه جزئی باعث افزایش دوام نمونه‌های بتنی تحت شرایط حمله کلرایدی و نیز کاهش نفوذپذیری می‎‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of mechanical properties and chloride ions ingress in concretes containing calcined clay

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezanianpor
  • Amirhossein Yadak Yaraghi 1
  • Arash Zolfagharnasab 2
  • Amir mohammad Ramezanianpour 3
1 Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 Tehran university
چکیده [English]

Portland cement production is known as an environmental pollutant and high energy consuming industry. One way to reduce cement production and consumption is to use supplementary cementious materials. Pozzolans are widely used as supplementary cementing materials (SCMs) nowadays. Due to the widespread use of Portland cement in the construction industry, partial replacement of PC with SCMs such as calcined clays can reduce the harmful environmental impacts of cement production and enhance the durability of concrete structures and increase service life.
In this study, the mechanical properties and durability of OPC and concretes containing Calcined Clays (CCs) and Limestone powder (LS) have been compared.
In this research, the effect of using calcined clays (CC) and limestone powder (LS) as SCMs on mechanical properties and durability of concrete was investigated. Six concrete mixtures have been prepared by replacing 30% of PC by 3 different CCs and LS as binary and ternary blended mixtures (LC3 mixtures). Mechanical properties, permeability and durability of concrete mixtures containing different CCs have been investigated by means of compressive strength, water absorption, electrical resistivity and rapid chloride migration test (RCMT).
According to the results, although using binary and ternary blended mixtures have reduced the compressive strength compared with control mixture, but the permeability and durability of mixtures have been significantly improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcined Clay
  • Limestone Powder
  • Durability of Concrete
  • Mechanical Properties
  • Chloride ions