موضوعات = سیستم های هوشمند
تعداد مقالات: 4
3. کنترل فازی هم تکاملی همکار میراگر سیال مغناطیسی برای کاهش خسارت سازه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 769-778

10.22060/ceej.2017.11240.4992

حسین اکرمی زاده؛ سید مهدی زهرایی؛ مسعود بزرگوار


4. شناسایی خسارت در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مفاهیم آنتروپی انرژی در تبدیل بسته موجک

دوره 48، شماره 3، آبان 1395، صفحه 241-248

10.22060/ceej.2016.597

حسین رحامی؛ حامد امینی تهرانی؛ مصطفی اخوات؛ غلامرضا قدرتی امیری