موضوعات = پی های سطحی و صندوقه ای
مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار پی دامنه دار واقع بر لوله مدفون تحت بارگذاری محوری

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2022.20943.7574

معین محمدی زاده؛ بهرام نادی؛ البرز حاجیان نیا؛ الهام محمودی


رفتار استاتیکی پی رینگی بر بستر ماسه‌ای مسلح شده با ترکیب خرده لاستیک و ژئوگرید

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1521-1538

10.22060/ceej.2019.15429.5917

محمدحسین کیقبادی؛ عادل عساکره؛ بهزاد کلانتری؛ مسعود دهقانی