موضوعات = بهینه سازی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 13-13

10.22060/ceej.2021.18121.6774

امیررضا مهدوی؛ امیررضا ممدوحی؛ مهدیه الله‌ویرنلو


2. کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‌‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‌‏های راه

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17650.6632

حامد ناصری؛ الهه صفری قلعه کلی؛ سینا محمدزاده سالیانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ امیر گلرو


4. مقایسه الگوریتم‌های فراابتکاری نوین برای بهینه‌سازی چندهدفه سیستم منابع آب

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2011-2024

10.22060/ceej.2019.15818.6039

ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی؛ محمد جواد زینلی