موضوعات = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری شمع در خاک‌های رسی با استفاده از نمونه گیری مونت‌کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/ceej.2022.20268.7387

محمدمهدی احمدی؛ محمد جواد ماشین چیان


9. پرش دایره ها: روشی نوین برای حل مسائل بهینه سازی مهندسی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 13-13

10.22060/ceej.2020.17227.6496

محمدرضا قاسمی؛ نادر حاجی آقاجان پور؛ حامد قوهانی عرب


10. تحلیل آماری نیروی ناشی از باد

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 14-14

10.22060/ceej.2020.16763.6333

احسان جهانی؛ محراب اکراقنبری


13. تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2451-2470

10.22060/ceej.2019.16349.6197

ناصر شابختی؛ سعید غفارپور جهرمی؛ ریبین احمدی