کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 4
بررسی عملکرد و تعیین ابعاد بهینه شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 18-18

10.22060/ceej.2020.17452.6565

مجید امیدی ارجنکی؛ حامد رضا ظریف صنایعی؛ هیثم حیدرزاده


بررسی وضعیت خروجی فسفر از حوضه های مختلف در استان گیلان

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 641-654

10.22060/ceej.2017.12803.5274

حسین اسدی؛ وحید لطیفی؛ عیسی ابراهیمی