کلیدواژه‌ها = سه محوری سیکلی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی رفتار سیکلی ماسه سیمانته زئولیتی

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 17-17

10.22060/ceej.2021.18843.6978

میثم سعاد تی؛ مهدی درخشندی؛ امین بهمن پور؛ نوید گنجیان


2. اثر ریزدانه‌های چسبنده بر پاسخ تغییر حجم ماسه‌های اشباع پس از بارگذاری سیکلی

دوره 42، شماره 2، آبان 1389، صفحه 29-36

10.22060/ceej.2010.173

سید مجدالدین میرمحمد حسینی؛ مهدی درخشندی


3. خواص میرایی ماسه لای دار مسلح شده با الیاف موکت

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 65-73

10.22060/ceej.2010.157

علیرضا طبرسا؛ حسین غیاثیان؛ حبیب شاه نظری؛ علی شفیعی؛ رضا جمشیدی چناری