کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
بهینه سازی هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از روش رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22060/ceej.2022.21205.7651

سید شهاب امامزاده؛ مصطفی زال نژاد