کلیدواژه‌ها = الیاف فولادی
افزایش مقاومت خمشی و انعطاف پذیری ماتریس بتن الیافی به روش آزمایشگاهی (با تغییرات حجمی انواع الیاف) .

دوره 56، شماره 3، 1403، صفحه 341-360

10.22060/ceej.2024.22747.8041

فریدون خسروی؛ سیدمحمد مویدیان؛ محمد فیاض؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


مقایسه آزمایش Break-off و مدول گسیختگی برای تعیین مقاومت بتن الیاف فولادی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 52، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 565-580

10.22060/ceej.2019.14724.5727

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ بنیامین گنجه خسروی؛ جواد رزاقی لنگرودی


بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از الیاف ترکیبی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 335-346

10.22060/ceej.2015.555

مهرداد حجازی؛ فرشید فتحی؛ حمیدرضا صدرارحامی


بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 75-83

10.22060/ceej.2013.112

علی اکبر رمضانیانپور؛ پانته آ رشیدداداش