کلیدواژه‌ها = تحلیل اجزاء محدود
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه عددی حالت حدی برش قالبی در صفحات گاست با اتصال جوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22060/ceej.2021.19991.7309

مجید قادری گرکانی؛ شروین ملکی


2. روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز

دوره 53، شماره 4، تیر 1400، صفحه 12-12

10.22060/ceej.2019.16953.6406

اکبر واثقی؛ محمد کرمانی؛ محمد ارزانی شهنی؛ محمد حیدری خواص