کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
سه‌بعدی سازی ساختار سطح روسازی و برداشت داده‌های خرابی سطح با استفاده از حسگر کینکت

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 29-44

10.22060/ceej.2018.12977.5303

ساینا فیروزی یگانه؛ احمدرضا محمودزاده؛ امیر گلرو؛ محمدرضا جهانشاهی


ارائه یک معیار جدید ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 389-402

10.22060/ceej.2016.591

فریدون مقدس نژاد؛ نسرین کریمی؛ حمزه ذاکری


طراحی و ساخت دستگاه زبری سنجی سه بعدی لیزری

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-29

10.22060/ceej.2012.92

مصطفی شریف زاده؛ صدیقه سیرائی