کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
بررسی عددی تاثیر آلودگی نفت خام بر پایداری شیروانی خاک رسی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2259-2280

10.22060/ceej.2021.20067.7334

کامران رهگوی؛ سعید میرآخورلی؛ امین بهمن پور


بررسی ستون‌های دایره‌ای دو جداره فولادی پر شده با بتن تحت بار محوری فشاری

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 479-494

10.22060/ceej.2019.15430.5918

امیر مختاری؛ حمید صابری؛ وسام کلمی زاده؛ وحید صابری