کلیدواژه‌ها = FLAC3D
تعداد مقالات: 4
2. آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونل‌سازی مکانیزه

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2020.17432.6558

لیلا نیک اختر؛ شکراله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد


4. ارزیابی خطر آسیب به ساختمان‌های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 175-183

10.22060/ceej.2015.482

تقی عبدالهی؛ احمد جعفری؛ مهدی سعیدی؛ فرشاد نژادشاهمحمد؛ هادی پورسعید