کلیدواژه‌ها = صنعت ساخت
بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3239-3260

10.22060/ceej.2020.17795.6677

سیامک نیلچیان؛ جواد مجروحی سردرود؛ مهراب داراب پور؛ شهریار طاووسی تفرشی


نقشه جامع خوشه ساخت

دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 91-96

10.22060/ceej.2014.620

محمدحسن سبط؛ محمود مختاریانی