کلیدواژه‌ها = رفتار چرخه ای
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بال سوراخ شده تیر با آرایش مایل سوراخها

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-17

10.22060/ceej.2021.18755.6955

پیمان شادمان؛ آرمین عظیمی نژاد؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محمد علی جعفری