بررسی ترکیب سیستم‌های سازه‌ای دیاگرید و هگزاگرید در ارتفاع ساختمان‌های بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

امروزه تقابل بسیار نزدیک سازه و معماری، منجر به ابداع سیستم‌های سازه‌ای نوینی از جمله سیستم سازه‌ای دیاگرید و هگزاگرید شده است این سیستم‌ها به علت کارایی سازه‌ای و پتانسیل زیباشناختی ارائه شده توسط پیکربندی هندسی منحصر به فرد آن‌ها مورد توجه بسیاری از معماران و مهندسان سازه قرار گرفته است. سیستم سازهای هگزاگرید از شکلپذیری بالا و سیستم سازهای دیاگرید از سختی بسیار بالایی برخوردار است. استفاده از یک سیستم مناسب سازه‌ای که بتواند علاوه بر ارضا سه نیاز سختی، مقاومت و شکل‌پذیری در طراحی سازه، معماری قابل توجهی داشته باشد از مهمترین اصول در زمینه سازه‌های بلندمرتبه است؛ لذا در این پژوهش ترکیب دو سیستم دیاگرید و هگزاگرید در ارتفاع سازه به‌منظور بهره‌ بردن از مزایای آن‌ها در کنار هم پیشنهاد داده شده است. بدین منظور 4 سازه دیاگرید، هگزاگرید، سازه ترکیبی دیاگرید-هگزاگرید و سازه ترکیبی هگزاگرید-دیاگرید با استفاده از نرم‌افزار ETABS به روش دینامیکی خطی تحلیل و طراحی شده است، سپس عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و با نرم‌افزار PERFORM 3D از نظر پارامترهای تغییرمکان جانبی، سختی، شکل‌پذیری، مقاومت جانبی و ضریب رفتار بررسی شد. مقایسه نتایج تحلیل سازه‌ها نشان می‌دهد که سازه ترکیبی دیاگرید-هگزاگرید عملکرد مطلوب‌تری در برابر نیروهای جانبی نسبت به دو سیستم دیاگرید و هگزاگرید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on combination of Diagrid and Hexagrid structural systems for tall buildings

نویسندگان [English]

  • Hadis Saeidi Nezhad
  • Fereydoon Omidinasab
  • mojtaba hosseini
Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the close confrontation between structure and architecture has led to the invention of new structural systems, such as structural system of Diagrid and Hexagrid. These systems have attracted the attention of many architects and structural engineers due to their structural efficiency and architectural aesthetic potential provided by their unique geometric configuration. Hexagrid structural system has high ductility, and Diagrid structural system has high stiffness. One of the most important principles in the field of high-rise structures is the use of an appropriate structural system that have a significant architecture, in addition to satisfying the three requirements of stiffness, resistance, and ductility in the design of the structure. Therefore, in this thesis, the combination of two systems of Diagrid and Hexagrid at the height of the structure in order to take advantage of their benefits is proposed. For this purpose, four structures of Diagrid, Hexagrid, Diagrid-Hexagrid compound structure and Hexagrid-Diagrid compound structure were analyzed and designed using linear dynamic method with ETABS software. Then, their seismic performance was evaluated with PERFORM 3D software using non-linear static analysis in terms of lateral displacement, stiffness, ductility, lateral resistance and behavior factor. Comparison of the structural analysis results shows that Diagrid-Hexagrid compound structure has a more favorable performance against lateral forces than the two systems of Diagrid and Hexagrid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tall buildings
  • Structural systems
  • Diagrid system
  • Hexagrid system
  • Lateral Force