بررسی ترکیب سیستم‌های سازه‌ای دیاگرید و هگزاگرید در ارتفاع ساختمان‌های بلندمرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

امروزه تقابل بسیار نزدیک سازه و معماری، منجر به ابداع سیستم‌های سازه‌ای نوینی از جمله سیستم سازه‌ای دیاگرید و هگزاگرید شده است این سیستم‌ها به علت کارایی سازه‌ای و پتانسیل زیباشناختی ارائه شده توسط پیکربندی هندسی منحصر به فرد آن‌ها مورد توجه بسیاری از معماران و مهندسان سازه قرار گرفته است. سیستم سازه‌ای هگزاگرید از شکل‌پذیری بالا و سیستم سازه‌ای دیاگرید از سختی بسیار بالایی برخوردار است. استفاده از یک سیستم مناسب سازه‌ای که بتواند علاوه بر ارضا سه نیاز سختی، مقاومت و شکل‌پذیری در طراحی سازه، معماری قابل توجهی داشته باشد از مهم‌ترین اصول در زمینه سازه‌های بلندمرتبه است؛ لذا در این پژوهش ترکیب دو سیستم دیاگرید و هگزاگرید در ارتفاع سازه به ‌منظور بهره‌ بردن از مزایای آن‌ها در کنار هم پیشنهاد داده شده است. بدین منظور 4 سازه دیاگرید، هگزاگرید، سازه ترکیبی دیاگرید-هگزاگرید و سازه ترکیبی هگزاگرید- دیاگرید با استفاده از نرم‌افزار ETABS به روش دینامیکی خطی تحلیل و طراحی شده است، سپس عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و با نرم‌افزار PERFORM 3D از نظر پارامترهای تغییر مکان جانبی، سختی، شکل‌پذیری، مقاومت جانبی و ضریب رفتار بررسی شد. مقایسه نتایج تحلیل سازه‌ها نشان می‌دهد که سازه ترکیبی هگزاگرید- دیاگرید عملکرد مطلوب‌تری در برابر نیروهای جانبی نسبت به دو سیستم دیاگرید و هگزاگرید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the combination of Diagrid and Hexagrid structural systems for tall buildings

نویسندگان [English]

  • Hadis Saeidi Nezhad
  • Fereydoon Omidinasab
  • mojtaba hosseini
Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the close confrontation between structure and architecture has led to the invention of new structural systems, such as the structural system of Diagrid and Hexagrid. These systems have attracted the attention of many architects and structural engineers due to their structural efficiency and architectural aesthetic potential provided by their unique geometric configuration. Hexagrid structural system has high ductility, and Diagrid structural system has high stiffness. One of the most important principles in the field of high-rise structures is the use of an appropriate structural system that have a significant architecture, in addition to satisfying the three requirements of stiffness, resistance, and ductility in the design of the structure. Therefore, in this study, the combination of two systems of Diagrid and Hexagrid at the height of the structure in order to take advantage of their benefits is proposed. For this purpose, four structures of Diagrid, Hexagrid, Diagrid-Hexagrid compound structure and Hexagrid-Diagrid compound structure were analyzed and designed using the linear dynamic method with ETABS software. Then, their seismic performance was evaluated with PERFORM 3D software using non-linear static analysis in terms of lateral displacement, stiffness, ductility, lateral resistance and behavior factor. Comparison of the structural analysis results shows that the Diagrid-Hexagrid compound structure has a more favorable performance against lateral forces than the two systems of Diagrid and Hexagrid.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall buildings
  • Structural systems
  • Diagrid system
  • Hexagrid system
  • Lateral force
[1] K. Moon., Design and construction of steel diagrid structures, NSCC, School of Architecture, Yale University, New Haven, USA, (2009).
[2] C. Huang, X.L. Han, J. Ji, J. M. Tang., Behavior of concrete-filled steel tubular planar intersecting connections under axial compression, Part 1: Experimental study, Engineering Structures. 32(1) (2010) 60-68.
[3] J. Kim, Y.H. Lee., Seismic performance evaluation of diagrid system buildings, 2nd Specialty Conference on Disaster Mitigation, (2010).
[4] W. Baker, C. Besjak, M. Sarkisian, P. Lee, C.S. Doo., Proposed methodology to determine seismic performance factors for steel diagrid framed systems, Council on Tall Buildings and Urban Habitat Technical Paper, (2010). ‏
[5] Y.J. Kim, M.H. Kim, I.Y. Jung, Y.K. Ju, S.D. Kim., Experimental investigation of the cyclic behavior of nodes in diagrid structures, Engineering Structures. 33(7) (2011) 2134-2144.‏
[6] J. Lee, J. Kong., Seismic Performance Evaluation of Tall Buildings with Axi-symmetric Plans, 15 WCEE LISBOA, (2012).
[7] K. Jani, P.V. Patel., Analysis and design of diagrid structural system for highrise steel buildings, Procedia Engineering. 51 (2013) 92-100.
[8] K. Moon., Optimal structural configurations for tall buildings, In Proceedings of the Thirteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-13) (pp. G-4), (2013).
[9] Y. Zhang., Seismic analysis of diagrid structural frames with shear-link fuses devices, Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 12(3) (2013) 463-472.‏
[10] D. Varkey, M. George., Dynamic Analysis of Diagrid System With Complex Shape, JISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. 3(8) (2015) 2348 – 7968.
[11] S.H. Lee, S.J. Lee, J.H. Kim, S.M. Choi., Mitigation of stress concentration in a diagrid structural system using circular steel tubes, International Journal of Steel Structures. 15(3) (2015) 703-717.‏
[12] K. Kamath, S. Hirannaiah, J.C.K.B. Noronha., An analytical study on performance of a diagrid structure using nonlinear static pushover analysis, Perspectives in Science. 8 (2016) 90-92.‏
[13] H. Tripathi, S. Singla., Diagrid structural system for RC framed multistory buildings, International Journal of Scientific & Engineering Research. 7(6) (2016) 356-362.
[14] S. Sadeghi, F.R. Rofooei., Quantification of the seismic performance factors for steel diagrid structures, Journal of Constructional Steel Research. 146 (2018) 155-168.
[15] N. Mashhadiali, A. Kheyroddin., Quantification of the seismic performance factors of steel hexagrid structures, Journal of Constructional Steel Research. 157 (2019) 82-92.
[16] V. Mohsenian, S. Padashpour, I. Hajirasouliha., Seismic reliability analysis and estimation of multilevel response modification factor for steel diagrid structural systems, Journal of Building Engineering. 29 (2020) 101168.
[17] Ministry of Roads and Urban Development, Deputy of Housing and Construction, National Building Regulations, Topic 6, Loads on buildings, third edition (2013). (In Persian)
[18] Road, Housing and Urban Development Research Center, Earthquake Design Regulations, Standard 2800, Fourth Edition, (2014). (In Persian)
[19] National Research Council of Canada, National Building Code of Canada - Part 4,  Ottawa, (2015).
[20] ANSI/AISC-360-10, Specification for Structural Steel Buildings, Illinois 60601-1802, American Institute of Steel Construction, Chicago, (2010).
[21] Ministry of Roads and Urban Development, Deputy of Housing and Construction, National Building Regulations, Topic 10, Design and Execution of Steel Buildings, Fourth Edition, (2013). (In Persian)
[22] Ministry of Roads and Urban Development, Deputy of Housing and Construction, National Building Regulations, Topic 9, Design and Execution of Reinforced Concrete Buildings, Fourth Edition, (2013). (In Persian)
[23] President Deputy Strategic Planning and Control (Publication No. 360), instructions seismic retrofitting existing buildings, (2013). (In Persian)
[24] FEMA356, Pre-standard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings, (2000).
[25] ATC 19, Structural response modification factor, Applied Technology Council NO. 19, (1995).
[26] A.K. Chopra, C. Chintanapakdee., Inelastic deformation ratios for design and evaluation of strcutures (single degree freedom bilinear systems); Report No., EERC 2003-09, AT Earthquake Engineering Research; University of Berkeley, (2003).
[27] S.M. Hosseini Bai, M. Gholamzadeh., Double linearization of the covering curve and determination of behavior coefficient by Chopra method, Third Annual Conference on Architectural, Urban Planning and Urban Management Research, Shiraz, (2017). (In Persian).