ارزیابی لرزه ای سه نسل از پل‌های شهر اصفهان با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خمینی شهر، دانشکده مکانیک و عمران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

چکیده

پل‌های بزرگراهی بخش عمده‌ای از شبکه حمل و نقل را به خود اختصاص داده و بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی یک کشور را تشکیل می‌دهند. علی رغم وجود مطالعات متعدد در خصوص بررسی لرزه‌ای و شکنندگی آن‌ها، تحقیقات بسیار اندکی به‌صورت جامع به همه ابعاد آن‌ها پرداخته‌اند. در این راستا، هدف این مطالعه در نظر گرفتن جزئیات منحصر به فرد دوره طراحی این پل‌ها در شهر اصفهان می‌باشد. بدین منظور پل های 50 سال گذشته شهر اصفهان از طریق منحنی های شکنندگی مورد بررسی قرار گرفت. در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها و تحولات در بارگذاری از مهم‌ترین بررسی‌های صورت گرفته از طریق روش تحلیل غیرخطی تاریخچه‌زمانی در این پژوهش می‌باشد. زلزله‌های1971سان‌فرناندو و 1989 لوما‌پریتا تحولات اساسی در فلسفه طراحی پل‌ها ایجاد نمودند. بنابراین بررسی سه پل مورد مطالعه که در سه دوره قبل از زلزله سان فرناندو، بعد از آن و بعد از زلزله لوماپریتا طراحی و ساخته شده‌اند صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در آیین نامه‌های مختلف لرزه‌ای، احتمال خرابی پل‌ها در دوره‌های مختلف، تحت تاثیر شدت‌های مختلف زلزله محتمل است. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش، شکست ستون به‌عنوان تنها معیار گسیختگی پل نمی‌باشد و مشارکت مؤلفه‌های مختلف یک پل در ارزیابی لرزه‌ای احتمالاتی آن پل منجر به شکنندگی بیشتر خواهد شد. بنابراین به منظور ارزیابی لرزه‌ای احتمالاتی صحیح، علاوه بر ستون، مشارکت تمام اعضای پل باید لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Assessment of Three Generations of Isfahan Bridges Using Fragility Curves

نویسندگان [English]

  • Saeed Pourebrahim Abadi 1
  • seyed behzad talaeetaba 2
1 Department of Mechanical, Civil and Architecture Engineering, Khomeinishar Azad University
2 Department of Mechanical, Civil and Architecture Engineering, Khomeinishar Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Highway Bridges are a major part of the transportation network and an important part of a country's national economy. Despite numerous studies on their seismicity and fragility, very little research has comprehensively addressed all of their dimensions. In this regard, the purpose of this study is to consider the unique details of the design period of these bridges in Isfahan City. To do so, the bridges of the last 50 years in Isfahan were examined through fragility curves. Considering uncertainties and changes in loading in this study is one of the most important surveys conducted through the non-linear history-time analysis method. The 1971 San Fernando and 1989 Loma Prieta earthquakes revolutionized the philosophy of bridge design. Therefore, the study of the three bridges that were designed and built in the three periods before the San Fernando earthquake, after that and after the Loma Prieta earthquake has been done. The results of this study showed that due to the significant improvements in different seismic codes, the possibility of damage to bridges at different times, under the influence of different earthquake intensities is likely. Also, according to the results of this study, column failure is not the sole criterion of bridge failure and the involvement of different components of a bridge in probabilistic seismic evaluation of that bridge will lead to greater fragility. Therefore, in order to evaluate the probabilistic seismicity properly, in addition to the column, the involvement of all bridge members must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • highway bridges
  • Earthquake
  • Fragility Curves
  • seismic assessment
  • Isfahan