موضوعات = ضوابط لرزه ای و استانداردها
تعداد مقالات: 15
ارزیابی میدانی زمان تناوب اصلی ساختمان‌های بتن‌مسلح آسیب‌دیده و بهسازی‌شده: مطالعه موردی زلزله سر‌پل‌ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22060/ceej.2022.19174.7101

محمد خان محمدی؛ علیرضا آقابابائی مبارکه؛ سید سهیل مجید زمانی؛ فرهنگ فرحبد؛ مجید اشراقی؛ سعید بهبودی؛ سینا صیادی مقدم؛ محمد نفیسی فرد؛ فرهاد رحیمی افشار؛ عطا عبداله‌پور


مطالعه ضربه دو ساختمان قاب خمشی فولادی مجاور یکدیگر در اثر زلزله‌های متوالی دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22060/ceej.2022.20553.7459

نوید سیاه پلو؛ سیدعبدالنبی رضوی؛ جواد مسلم زاده