موضوعات = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 7
2. ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران)

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2621-2634

10.22060/ceej.2019.15958.6094

ترکان علیسلطانی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ میقات حبیبیان


7. اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 109-118

10.22060/ceej.2017.13176.5343

مهشید شهبازی سحرانی؛ سیامک بوداقپور؛ محسن میرمحمدی؛ احمدرضا حاجی زاده