کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
بررسی رفتار خاک منجمد تحت آزمایش فشاری محدود نشده

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 3083-3096

10.22060/ceej.2022.20113.7374

علیرضا نگهدار؛ علیرضا احمدی باروق؛ میرمهدی سیدرحیمی نیارق


ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2321-2342

10.22060/ceej.2021.19652.7222

حسین محمدی؛ ابوالفضل اسلامی حسن آبادی؛ رضا مرشد


بررسی برخی از خصوصیات دوام رویه‌های بتنی حاوی نانو مواد

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3335-3354

10.22060/ceej.2020.17893.6705

فرزین قدیم تکمه داش؛ علیرضا محمدجعفری صادقی؛ حسن افشین


بررسی تاثیر مقدار ماده پایه و نسبت آب به مواد سیمانی در نفوذ یون های کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهن گدازی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 673-684

10.22060/ceej.2016.695

علی اکبر رمضانیان پور؛ فرناز بهمن زاده؛ آرش ذوالفقارنسب؛ امیرمحمد رمضانیان پور


اثر اسید سولفوریک برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک و پت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-120

10.22060/ceej.2017.11573.5036

علی شاهینی؛ مجتبی یعقوبی سرسختی؛ هومن جانفشان عراقی


بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-17

10.22060/ceej.2015.396

علی اکبر رمضانیا نپور؛ سید سجاد میر ولد؛ احسان آرامون؛ منصور پیدایش


دوام بتن ها و ملات های دارای پودر سنگ آهک در محیط های سولفاتی با غلظت بالا

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 19-25

10.22060/ceej.2012.136

علی اکبر رمضانیان پور؛ ابراهیم قیاسوند؛ محمد احسان کامل