کلیدواژه‌ها = روش تحلیلی
تعداد مقالات: 5
3. برآورد اثر اندرکنش بین ترک‌های هیدرولیکی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 707-722

10.22060/ceej.2020.16566.6277

علی عسگری؛ علی اکبر گلشنی


5. ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 27-32

10.22060/ceej.2011.118

احمد فهیمی‌فر؛ داوود پارساپور