کلیدواژه‌ها = سازه زیرزمینی؛ بارگذاری انفجاری؛ انفجار مدفون؛ پارامترهای شوک زمینی؛ شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 1