نویسنده = فرهاد بهنام فر
تعداد مقالات: 10
5. بررسی پارامترهای اثر گذار بر رفتار جانبی دیوار برشی مرکب

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 67-76

10.22060/ceej.2018.13025.5313

اسماعیل شاکری؛ فرهاد بهنام فر


6. اثر برکنش بر رفتار سازه های فولادی و ارائه ضرایب اصلاح پاسخ لرزه ای

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 315-326

10.22060/ceej.2017.11257.4995

فرهاد بهنام فر؛ فرید پویان؛ مرتضی امیدی


7. مطالعه رفتار چرخه ای ستون های مشبک با بستهای افقی و مایل و ارائه المان جایگزین

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 97-110

10.22060/ceej.2017.11306.5003

مصطفی بیابان نورد؛ فرهاد بهنام فر؛ حسن زیباسخن


9. روش سه مرحله ای انتخاب شتابنگاشت های زلزله برای تحلیل دینامیکی سازه ها

دوره 49، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 127-138

10.22060/ceej.2016.603

فرهاد بهنام فر؛ محمد نورائی؛ مهدی طالبی ولنی