نویسنده = عباس آقاجانی کوپایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر جریان سرگردان DC بر سازه های بتنی

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 19-32

10.22060/ceej.2016.611

عباس آقاجانی کوپایی؛ محمدعلی گلعذار؛ احمد ساعتچی؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی


2. تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 69-80

10.22060/ceej.2013.17

عباس آقاجانی کوپایی؛ احمد ساعتچی؛ محمد علی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی