نویسنده = محسن گرامی
تعداد مقالات: 6
تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساخت های حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت در پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22060/ceej.2021.19216.7104

علیرضا روشنی؛ محسن گرامی؛ امید رضائی فر


بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصالات صلب رایج اصلاح شده تیر به ستون دوبل فولادی

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1137-1144

10.22060/ceej.2018.12400.5206

محمد کاظم شربتدار؛ یوسف علی فیضی کمره؛ محسن گرامی